SPORT 2000 Česko Slovenský pohár Towerrunning 2017 (CSPT 2017)

Pravidlá rok 2017
Súťaž:

Preteká sa vo výbehu na organizátorom stanovenú budovu. CSPT 2017 ma 6 kôl - 6 pretekov, 6. kolo je súčasne finále. Účastník každého preteku, ktorý ma platnú registráciu TWA( World Towerrunning Association) alebo je členom Českej asociácie behu do schodov, alebo Slovenskej asociácie v behu do schodov je automaticky účastníkom Česko Slovenského pohára v Towerrunningu 2017. Boduje najlepších tridsať pretekárov v každom kole. Do celkového hodnotenia sa počítajú minimálne 3 kolá, maximálne 6 kol. Podmienkou pre prizemoney je účasť vo finále. V prípade bodovej zhody rozhoduje bodový zisk z finále. Preteká sa podľa platných pravidiel TWA. www.towerrunning.com

Bodové hodnotenie:

Body sa prideľujú podľa oficiálnych celkových výsledkov z každého preteku.
Poradie1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.
Body806860544844403633302724222018161413121110987654321

Preteky:

3.6. (sobota) – Beh na Vežu, Košice behnavezu.sk

10.9. (nedeľa) – Bratislava, UFO - súčasť preteku Viedeň-Brno-Bratislava ufoverticalsprint.sk

16.9. (sobota) – Praha, City Empiria (RUN UP) run-up.cz

23.9. (sobota) – Olomouc, RCO (RUN UP) – Mistrovství ČR v běhu do schodů www.run-up.cz

21.10.(sobota) – Žilina, Eurohomestar – Majstrovstvá SR v behu do schodov a zároveň Finále Česko-Slovenského pohára behdoneba.salora.sk

Štartovné na jednotlivé preteky:

viz web organizátora alebo www.towerrunning.sk

Registrácia:

Na jednotlivých pretekoch, respektíve vopred na stránkach > behnavezu.sk behdoneba.salora.sk www.ufoverticalsprint.sk www.towerrunning.sk run-up.cz

Víťaz:

Víťazom CSPT 2017 sa stáva pretekár s najvyšším súčtom bodov. V prípade bodovej zhody rozhoduje bodový zisk z finále.

Ceny:

Na jednotlivých kolách CSPT 2017 vecné ceny pre prvých troch v každej kategórii. (oceňuje organizátor)

Finančné odmeny:

Celkový prizepool pre prvých troch mužov a ženy je dohromady 800 euro! Prví 4 muži a 4 ženy si delia celkové prizemoney

Kategórie:

Československý pohár je vyhlásený len v jednej kategórií. Muži a ženy samostatne.

Účastník:

Účastníkom CSPT 2017 je každý, kto sa zúčastní aspoň jedného preteku.

Podmienka finančných odmien:

Ceny sú pre najúspešnejších, bez rozdielu národnosti či štátnej príslušnosti. Podmienkou jeplatná registrácia v TWA ( world towerrunning association www.towerrunning.com ) alebo registrácia v Českej asociácii v behu do schodov alebo Slovenskej asociácií v behu do schodov na rok 2017. Bez platnej registrácie nie je možné prideliť body za žiadny pretek. Registráciu je možné uzavrieť priamo na preteku.

Vyhlasovateľ:

Oragnizátor: Slovenská asociácia v behu do schodov, Česká asociácia v behu do schodov. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo na zmeny.