PROPOZÍCIE

VÝBEH DO 23. POSCHODIA VÝŠKOVEJ BUDOVY EUROHOMESTAR V ŽILINE

Disciplína: Výbeh vopred stanoveného množstva poschodí určenej budovy po vyznačenej trase.

Pravidlá: Preteká sa podľa platných pravidiel TWA (www.towerrunning.com). Základné pravidlo je prekonať výškový rozdiel vlastnými silami (behom, krokom, plazením). Použitie výťahu je zakázané. Čas sa vyhodnocuje pomocou elektronickej časomiery. Časomiera sa spúšťa vybehnutím zo štartu cca 50 m pred budovou a zastavuje dosiahnutím cieľa na 23. poschodí. Štartuje sa jednotlivo v 30 s intervaloch. Kategória "Karneval" má rovnaké pravidlá, ale účastníci bežia v originálnych kostýmoch, najlepší budú vyhodnotení sčítaním hlasov od ostatných pretekárov. V tímoch sú všetci hodnotení aj ako jednotlivci a ich časy sa sčítavajú. Cesta dole je pre každého zabezpečená výťahom. Celkový víťaz je len jeden.

Bezpečnosť: Organizátor zabezpečí zdravotníka pripraveného podať prvú pomoc, bežec preteká na vlastné nebezpečenstvo.

Ceny: Ceny budú vyhlásené, upravené a doplnené na internetových stránkach, facebooku a na mieste preteku.

Registrácia: Vopred na stránke www.salora.sk alebo na mieste preteku 10:00 - 12:00.

Štart: Podľa štartovej listiny (max. 250 bežcov). Prvý bežec vybieha cca 30 min. po ukončení registrácie, najneskôr 13:00.

Výsledky: Cca 20 min. po dobehnutí posledného pretekára.

Platba: Na účet 2927846713/1100, do poznámky prosím napíš tvoje meno a priezvisko, prípadne mená a priezviská za koho platíš.

Prezentácia: Na mieste preteku 10:00 - 12:00, Tajovského 3, Žilina, pred budovou EUROHOMESTAR.

Štartovné: Jednotlivec 10€, tím 24€ pri registrácii a zaplatení do 10.10.2015
          Jednotlivec 12€, tím 32€ pri registrácii a zaplatení na mieste v deň preteku

Kategórie: Tímy 3 členné družstvá s minimálne jednou ženou v družstve
          Karneval (od 15 rokov)
          Muži a Ženy samostatne, ročníky: 2000 - 1996
                                      1995 - 1966
                                      1965 - 1815

Slovenský pohár Towerrunning 2015 (SPT 2015)

Pravidlá rok 2015
Súťaž:

Preteká sa vo výbehu na organizátorom stanovenú budovu. SPT 2015 ma tri kolá - tri preteky, tretie kolo je súčasne finále. Účastník každého preteku je automaticky účastníkom Slovenského pohára v Towerrunningu 2015 . Boduje najlepších tridsať pretekárov v každom kole. Do celkového hodnotenia sa počítajú minimálne dve kolá. Podmienkou je účasť vo finále. V prípade bodovej zhody rozhoduje bodový zisk z finále. Preteká sa podľa platných pravidiel TWA. www.towerrunning.com

Bodové hodnotenie:

Body sa prideľujú podľa oficiálnych celkových výsledkov z každého preteku.
Poradie1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.
Body806860544844403633302724222018161413121110987654321

Preteky:

1.kolo EUROPA BUSSINESS CENTRE TOWERRUNNING 11.4.2015- Banská Bystrica

2.kolo UFO VERTICAL SPRINT: 21.6.2015 - Bratislava

3.kolo (Finále) BEH DO NEBA ŽILINA 17.10.2015 - Žilina

Štartovné na jednotlivé preteky:

Vopred a po prihlásení na stránkach organizátora: 10 euro ( 5 euro s platnou registráciou TWA/SVK)
Na mieste preteku: 12 euro ( 6 euro s platnou registráciou TWA/SVK)

Registrácia:

Na jednotlivých pretekoch, respektíve vopred na stránkach > www.activeplanet.sk www.behdoneba.salora.sk www.ufoverticalsprint.sk www.towerrunning.sk

Víťaz:

Víťazom SPT 2015 sa stáva pretekár s najvyšším súčtom bodov. V prípade bodovej zhody rozhoduje bodový zisk z finále.

Ceny:

Na jednotlivých kolách SPT 2015.
Celkové ceny muži a ženy absolutne poradie (po troch kolách):
  • 1. 200 € + vecné ceny pre prvých troch v každej kategórii.
  • 2. 100 €
  • 3. 50 €